Trang chủ » BLOG

BLOG

Thời gian: 22-2018-XNUMX

Cường độ là khả năng chịu lực trên một đơn vị diện tích, là một chỉ số.
Công thức: Khả năng chịu lực = cường độ x diện tích;
Bulông có ren, diện tích tiết diện của bulông M24 không phải là đường kính của diện tích hình tròn 24, mà là 353 mm2, được gọi là diện tích hiệu dụng.
Bulông thông thường Cấp C (cấp 4.6 và 4.8) Độ bền kéo là 170 N / mm 2.
Khi đó công suất mang là: 170 × 353 = 60010N. Quy đổi, 1 tấn tương đương 1000KG, tương đương 10000N, thì bu lông M24 chịu được lực căng khoảng 6 tấn.