Trang chủ » BLOG

BLOG

Thời gian: 22-2018-XNUMX

1. Yêu cầu về chất lượng ngoại hình
Việc kiểm tra sự xuất hiện của vít thép không gỉ là từ sự xuất hiện, mạ điện, v.v.
Hai, kiểm tra độ dày của vít của vít
1, phương pháp đo: được sử dụng với thước cặp vernier, panme, đồng hồ đo, vv.
2. Phương pháp từ tính: phương pháp từ tính dùng để đo độ dày của lớp sơn phủ. Đây là phép đo không phá hủy của lớp phủ không từ tính trên bề mặt từ tính bằng máy đo độ dày từ tính.
3, phương pháp hiển vi: phương pháp hiển vi được gọi là kim loại học, nó là thông qua các giải pháp buộc, đặt trong kính hiển vi với thị kính phóng đại micromet trên phần đo độ dày lớp phủ.
4, phương pháp dòng chất lỏng thời gian

Tính giờ của phương pháp dòng chất lỏng được sử dụng để làm cho dung dịch hòa tan trong lớp phủ bề mặt lớp phủ streamer cục bộ, lớp phủ hòa tan theo thời gian địa phương cần thiết để tính toán độ dày của lớp phủ. Ngoài ra còn có phương pháp phủ, phương pháp Coulomb hòa tan cực dương, v.v.
Số ba. Kiểm tra độ bền bám dính của lớp sơn vít
Có nhiều phương pháp để đánh giá độ bám dính của lớp phủ và kim loại ma trận, thường là những phương pháp sau.
1. Kiểm tra đánh bóng ma sát;
2, tập tin thử nghiệm;
3, phương pháp cào;
4, thử nghiệm uốn;
5. Thử nghiệm sốc nhiệt;
6. Phương pháp ép đùn.
Bốn, kiểm tra khả năng chống ăn mòn của mạ vít bằng thép không gỉ
Phương pháp thử độ ăn mòn của lớp phủ là: thử nghiệm tiếp xúc với khí quyển; thử nghiệm phun muối trung tính (thử nghiệm NSS); thử nghiệm phun muối (thử nghiệm ASS), thử nghiệm phun muối axit axetic gia tốc đồng (thử nghiệm CASS); và thử nghiệm ăn mòn Corrodkote (thử nghiệm CORR) và thử nghiệm ăn mòn dung dịch nhỏ giọt; thử nghiệm ngâm, thử nghiệm ăn mòn ngâm, v.v.