หน้าแรก » บล็อก

บล็อก

เวลา: 22 มิ.ย. 2018

ชิ้นส่วนมาตรฐานในตลาดส่วนใหญ่เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส ทองแดง สามชนิดของวัสดุ
(A) Carbon Steel Carbon steel carbon steel content to distinguish between low carbon steel, carbon steel and high carbon steel and alloy steel.
1, low carbon steel C% ≤ 0.25% Domestic commonly known as A3 steel. Abroad, basically called 1008,1015,1018,1022 and so on. Mainly used for 4.8 bolts and 4 nuts, small screws and other products without hardness requirements. (Note: Drill tail nail is mainly made of 1022 material.)
2, medium carbon steel 0.25%.
3, high carbon steel C%> 0.45%. Currently not used on the market.
4, alloy steel: adding alloying elements in the plain carbon steel to increase some of the special properties of steel: such as 35,40 chromium molybdenum, SCM435,10B3
(B) stainless steel Performance Level: 45,50,60,70,80.
The main sub austenite (18% Cr, 8% Ni) good heat resistance, corrosion resistance, good solderability. A1, A2, A4. Martensite, 13% Cr Corrosion resistance is poor, high strength, good wear resistance. C1, C2, C4 ferritic stainless steel. 18% Cr upsetability is better, corrosion resistance stronger than martensite. Currently imported materials on the market are mainly Japanese products. Mainly by grade SUS302, SUS304, SUS316.
(C) copper commonly used materials for brass, zinc-copper alloy. The main market with H62, H65, H68 copper standard parts.