Fillimi » Blog

Blog

Koha: Qershor-22-2018

Forca është aftësia mbajtëse për njësi sipërfaqe, është një tregues.
Formula: Kapaciteti mbajtës = forca x zona;
Rrufeja me fije, zona me prerjen tërthore të rrufe në qiell M24 nuk është diametri i zonës rrethore prej 24, por 353 mm2, e quajtur zonë efektive.
Shkalla C e Boltit Normal (klasat 4.6 dhe 4.8) Rezistenca në tërheqje është 170 N / mm 2.
Atëherë kapaciteti mbajtës është: 170 × 353 = 60010N. Konvertimi, 1 ton ekuivalent me 1000KG, ekuivalent me 10000N, pastaj bulonat M24 që mund të përballojnë rreth 6 ton tension.