Fillimi » Blog

Blog

Koha: Qershor-22-2018

Vida në procesin e prodhimit, shpesh për shkak të problemeve të makinës ose neglizhencës së stafit shkaktoi një shumëllojshmëri të defekteve të cilësisë, ne shpesh ndajmë vida që shpesh hasin probleme të cilësisë.
1. Deformimi i kokës me vidë, duke luajtur kokë të shtrembër. Arsyeja e mundshme është një instalim i keq i vidës me grusht dhe makina e papërshtatshme e transferimit.
2. Koka e vidës nuk është e rrumbullakët. Arsyeja është se zgjedhja e një gome për një vidë vidhos nuk është adekuate ose një grusht nuk është mjaft i plotë.
3 vida kanë burrs ose burrs. Arsyeja është një formim i kuq i keq, kryesisht midis pastrimit të vrimës dhe vrimës së vrimës është shumë i madh ose grusht i shkaktuar shumë.
4 plasaritje të kokës me vidë, çarje të kokës me vidë.